Charitativní večer na podporu nevidomých z prostor Pražské křižovatky.

Letošní koncert nese podtitul „To budete koukat“. Oproti předešlým ročníkům měníme koncept pořadu tak, abychom více přiblížili, jak se získané prostředky využívají, a díky příběhům konkrétních nevidomých chceme inspirovat diváky k další pomoci.

Zkracujeme hudební schéma, ale žánrově ho rozšiřujeme a jako novinku zařazujeme stand-up vystoupení. Se změnami také souvisí silnější propojení se světem internetu a sociálních sítí, které vnímáme jako důležitou součást budování základny pravidelných podporovatelů a dárců Světlušky a jako investici do nové generace mladých dárců, kteří tyto kanály používají.

Na koncertě vystoupí známé osobnosti spolu s nevidomými zpěváky, muzikanty a sportovci . Pozvání Světlušky letos přijali Ewa Farna, Anna K., Pavel Šporcl, Michal Hrůza, Lake Malawi a Pokáč, který pro Světlušku složil novou písničku a na koncertě bude mít premiéru. Všechna hudební vystoupení doprovodí smyčcový kvintet. Součástí večera budou reportáže Den SPOLU, kde si známé osobnosti vyzkouší různé aktivity spolu s nevidomými – Ben Cristovao s Janem Novákem parkour, Iva Pazderková s Ondřejem Zmeškalem stand-up vystoupení, Pavel Šporcl s Benjaminem Levíčkem společné vystoupení na ulici a Kovy s Marií Zemanovou a Annou Burdovou jak se stát úspěšným influencerem. Nebude chybět medailonek s příběhem konkrétní pomoci od Světlušky, tentokrát s nevidomou maminkou Alenou Terezií Vítek a její 11-ti měsíční holčičkou.

Poprvé také zpřístupníme jak prostory Pražské křižovatky, tak samotný koncert, pro osoby se zrakovým postižením – vznikne popis trasy pro nevidomé, haptická mapa budovy a okolí Pražské křižovatky a speciální komentář pro zrakově postižené, který zajistí Český rozhlas Radiožurnál.

Podzimní koncert je vyvrcholením sbírkového projektu Světluška a poděkováním všem partnerům, dárcům a dobrovolníkům, že spolu s námi pomáhají. Od vzniku projektu v roce 2003 bylo na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým bylo rozděleno více než 180 milionů korun, a to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují těmto lidem podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání.

Během přímého přenosu mohou diváci a posluchači využít linek call centra a prostřednictvím operátorek přislíbit finanční dar, který pošlou po skončení přenosu na sbírkové konto Světlušky 99999 99999/0100.

Světlušce také mohou odeslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA 60 nebo pro dlouhodobou podporu ve tvaru DMS TRV SVETLUSKA 60 (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS). Sbírkové konto Světlušky „deset devítek“ 99999 99999/0100 je rovněž dárcům otevřené po celý rok.

www.svetluska.net

Napište nám