V přímém přenosu z pražského Rudolfina zazní skladby Antonína Dvořáka Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B. 191 a Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B. 178, „Z Nového světa“.

Violoncellový koncert h moll a Novosvětská symfonie jsou erbovní díla Antonína Dvořáka, která zároveň ohraničují jeho takřka tříletý pobyt v USA. Na jeho počátku stojí Novosvětská – první skladba, kterou Dvořák v Americe dokončil a nechal z ní vytrysknout opojení silnými podněty, které na něj v „novém světě“ zapůsobily. Duch písní Afroameričanů i původních obyvatel Ameriky vdechl novou atmosféru Dvořákovu kompozičnímu mistrovství, které se projevilo v neobyčejně vyváženém spojení lyrických vln s přívaly nespoutané energie. Violoncellový koncert h moll je naopak dílem, kterým se Dvořák se svým pobytem v Americe loučil. Jakkoliv byl prvotní inspirací violoncellový koncert amerického skladatele Victora Herberta, Dvořák vytvořil osobité dílo naplněné pronikavou melancholií a steskem po rodině i blízkých lidech v Čechách. Violoncello využívá všech barev své barytonové polohy, aby vyzpívalo mužný smutek člověka, který při vší touze po domově neupadá do sentimentu ani pasivní rezignace.

Zahájení festivalu Dvořákova Praha se ujme Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a violoncellistou Václavem Petrem.

Violoncellista Václav Petr již v dětských letech získal řadu cen na mezinárodních hudebních soutěžích, mj. na Concertinu Praga, Interpretační soutěži Nadace Bohuslava Martinů, Prague Junior Note, Talents for Europe či na Mezinárodní violoncellové soutěži v rakouském Liezenu. Vystudoval pražskou HAMU a vzdělání si doplnil na Universität der Künste v Berlíně. Rovněž absolvoval řadu mistrovských kurzů v Kronbergu, v Hamburku, ve Vaduzu a Baden-Badenu, zúčastnil se Evropské hudební akademie v Bonnu. Jako sólista vystupoval již od dvanácti let s významnými českými i zahraničními orchestry. Od roku 2013 je koncertním mistrem violoncellové sekce České filharmonie. Věnuje se i komorní hře: od roku 2009 je členem Klavírního kvarteta Josefa Suka, se kterým mj. získal první cenu v soutěži komorních souborů v italském Val Tidone, stejně jako v jedné z nejprestižnějších soutěží pro komorní soubory s klavírem Premio Trio di Trieste. Hraje na mistrovský nástroj z dílny Giovanni Battisty Guadagniniho z roku 1757.

Napište nám