K oslavě letošního výročí sametové revoluce Česká filharmonie a její šéfdirigent Semjon Byčkov zvolili Mou vlast Bedřicha Smetany – skladbu, která symbolizuje vzájemné porozumění nejen v těchto nelehkých časech.

Několik let Česká filharmonie přemýšlela o mimořádném koncertu, který by ozdobil koncertní sezonu a zároveň připomněl důležité historické datum spojené s dějinami naší země. V úvahu připadal svátek Svatého Václava, Den vzniku samostatného československého státu, nebo Den boje za svobodu a demokracii. Právě k 17. listopadu pak Česká filharmonie uvede koncert, na kterém zazní skladba národního významu – Bedřich Smetana: Má vlast. Koncert zahájí úvodní slovo generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka, jenž vysvětlí historické souvislosti vzniku této skladby, ale také skutečnost, proč k příležitosti oslavy Dne boje za svobodu a demokracii Česká filharmonie vybrala právě toto dílo a co pro něj osobně znamená.

Napište nám