V době studené války používaly obě strany ideologické zbraně. K nim patřila i výroba a kontrola dětských filmů, knih a komiksů.
Režie: Joël Farges. Scénář: Tereza Brdečková, Joël Farges.
Válka obrazů

Francouzsko-německo-český dokument o ideologické válce o dětské duše. V době studené války používaly obě strany ideologické zbraně. K nim patřila i výroba a kontrola dětských filmů, knih a komiksů. Na Západě sílilo Disneyho impérium, posílené možnostmi Marshallova plánu. Francouzi tehdy vnímali vpád a úspěch Myšáka Mickeyho a dalších amerických figurek jako útok na svou kulturu, ale děti Disneyho produkci milovaly. Sovětský svaz ji odsuzoval jako imperialistickou, ale tamní studia Disneyho s chutí napodobovala. Disney se do studené války osobně zapojil a udával své spolupracovníky jako komunisty. I v nově vzniklém Východním Německu řídili dětskou kulturu ideologové. Přišli s vlastním konceptem obrázkových seriálů, které se podobaly americký komiksům, ale propagovaly socialismus nebo odsuzovaly Západní Německo. Československo se tehdy převážně vydalo jinou cestou – vedle ideologických produktů tu vznikaly světově proslulé animované filmy a vycházely drahé dětské knihy. Obojí bylo výnosným exportem na Západ a zároveň argumentem, že socialismus tvoří pro děti umění, zatímco Západ jen komerční brak. Oba trendy ovlivnily celé poválečné generace. Archivní dokument Joela Fargese a Terezy Brdečkové vznikal jako trojstranný pandemický projekt „na dálku“.

Napište nám