14. týden

Český jazyk

UčíTelka 15. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 15. 6. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 16. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 16. 6. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 17. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 17. 6. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 18. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 18. 6. (znakový jazyk)

Rozloučení s UčíTelkou

UčíTelka 19. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 19. 6. (znakový jazyk)