13. týden

Český jazyk

UčíTelka 8. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 8. 6. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 9. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 9. 6. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 10. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 10. 6. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 11. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 11. 6. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 12. 6. (znakový jazyk)

UčíTelka 12. 6. (znakový jazyk)