9. týden

Český jazyk

UčíTelka 11. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 11. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 12. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 12. 5. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 13. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 13. 5. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 14. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 14. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 15. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 15. 5. (znakový jazyk)