8. týden

Český jazyk

UčíTelka 4. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 4. 5. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 5. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 5. 5. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 6. 5. (znakový jazyk)

UčíTelka 6. 5. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 7.5. (znakový jazyk)

UčíTelka 7.5. (znakový jazyk)