3. týden

Matematika

UčíTelka 31. 3. (znakový jazyk)

UčíTelka 31. 3. (znakový jazyk)

Člověk a jeho svět

UčíTelka 1. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 1. 4. (znakový jazyk)

Český jazyk

UčíTelka 2. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 2. 4. (znakový jazyk)

Matematika

UčíTelka 3. 4. (znakový jazyk)

UčíTelka 3. 4. (znakový jazyk)