Dokument pečlivě mapuje projekt ochrany a obnovy lesů v Mongolsku, za kterým stojí tým českých odborníků.

V rámci projektu byly představeny nástroje pro dlouhodobý rozvoj lesů. Na základě terénních šetření byly společně s mongolskými partnery vypracovány vzdělávací a metodické materiály pro soukromé, státní i vzdělávací instituce. Všichni významní místní aktéři byli proškoleni. Vznikly dvě lesní školky (jedna v somonu Šaryngol, provincie Darcha-Uul, a druhá v areálu zemědělské a lesnické university v Darchanu) a naučná stezka. Aktivity projektu byly propojeny se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost, aby byla zvýšena udržitelnost výstupů. Cílem projektu bylo přispět k zachování genofondu mongolských dřevin a ukázat cestu k dlouhodobé udržitelnosti kvalitního lesního hospodaření.

Film byl vyroben pro Českou rozvojovou agenturu a podle specifických požadavků odborníků projektu.

Napište nám