Jan Werich a Miroslav Horníček jako ponocný a antoušek v legendární hře Osvobozeného divadla. Unikátní záznam inscenace Divadla ABC z roku 1960, zachráněný v archivu České televize.
Dále hrají: J. Adamová, O. Lackovič, V. Trégl, E. Hálková, L. Kostelka, J. Bohdalová, R. Hemala, J. Zíma a další. Divadelní režie J. Roháč.

Slavná hra autorské dvojice Voskovec-Werich měla premiéru v roce 1935 a hrála se s velkým diváckým ohlasem. Autoři situovali příběh do prostředí chudinské noclehárny třicátých let, kde si osazenstvo společně zahraje hru inspirovanou životem slavného francouzského básníka Francoise Villona, buřiče a fanfaróna, který svými básněmi burcoval proti vrchnosti.

Když Jan Werich v padesátých letech vedl Divadlo ABC, tento divadelní text oprášil. Partnera Jiřího Voskovce Werichovi nahradil Miroslav Horníček a společné jiskření v předscénách reflektovalo současnost nadcházejících let šedesátých. Vedle kvalitního herectví – Villona hrál O. Lackovič, Kateřinu J. Adamová, purkmistra V. Trégl, Filipa L. Kostelka a další – byl angažován také Orchestr Karla Vlacha, který hrál naživo Ježkovy písně Hej, pane králi, Potopa, Svět na ruby a Proti větru. Premiéru v režii Jána Roháče měla inscenace na divadle v roce 1957, televizní záznam v režii Miroslava Zachaty pochází z roku 1960. Tento unikátní záznam byl v archivu ČST později rozstříhán. Znovu zrekonstruován i se slavnými forbínami Jana Wericha a Miroslava Horníčka byl v roce 1998.

Napište nám