Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? A jak funguje vztah „doktor a pacient“? Nový cyklus České televize představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí. Doc. MUDr. Drahomíra Baráková patří mezi naše přední oční mikrochirurgy. Režie K. Vondrová

Doc. MUDr. Drahomíra Baráková provedla téměř 40 000 očních operací. Specializuje se na kataraktovou a refrakční chirurgii. Na oční klinice v Motole se věnuje problematice šedého zákalu u novorozenců a malých dětí. Zasloužila se o zavedení a rozšíření nových postupů ultrazvukové diagnostiky v oftalmologii s využitím u nádorových onemocnění oka. Její monografie „Nádory oka“ a „Echografie v oftalmologii“ patří v rámci ČR ke stěžejním dílům s touto problematikou.

Stopáž27 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD