Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? A jak funguje vztah „doktor a pacient“? Nový cyklus České televize představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí. Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. úspěšně léčí vrcholové sportovce i děti s neurovývojovými vadami. Režie K. Vondrová

Prvním představeným lékařem našeho cyklu je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Hlavní popularitu mu přinesla péče o vrcholové české sportovce. Zásadním předmětem pro něho ale zůstává rehabilitační léčba dětí s mozkovou obrnou a dalšími neurovývojovými vadami.

Tento tematický rozptyl dokázal spojit v konceptu DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace), který srovnává držení těla dětského i dospělého pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory zdravých těl. DNS se stala světově uznávaným rehabilitačním postupem a prof. Pavel Kolář ho popularizuje po celém světě.

Momentálně pracuje na své další knize a zamýšlí se v ní nad odolností vůči zátěžím okolního světa a do jaké míry jsme schopni sami zvládat vnější tlak tak, abychom nepoškodili křehkost našeho fyzického těla.

Stopáž27 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD