Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? A jak funguje vztah „doktor a pacient“? Nový cyklus České televize představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí. MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá léčbou inkontinence, která je vysoce citlivým a tabuizovaným tématem. Režie O. Reif

MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá a úspěšně léčí inkontinenci. Jedná se o vysoce citlivé a tabuizované téma, se kterým se pacientky nerady svěřují svým blízkým a tají jej často i před lékaři. MUDr. Horčička označuje tento fenomén za sociální rakovinu, která postiženým doslova krade život ze společnosti rodiny, přátel, ale i širšího sociálního okolí.

Portrét MUDr. Lukáše Horčičky by měl být i určitým osvětovým průvodcem problematikou jeho oboru. Z portrétu je jasná lékařova erudovanost, citlivost a empatie, se kterou k pacientkám přistupuje, a pro kterou je tak vysoce ceněn.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD