Pohádkové postavy z Jesenicka a Hané nám připomenou, že přírodu máme vnímat jako místo zázraků a ne jako výčet encyklopedických pojmů.

„Náš film je o tom, že příroda a pohádka mají k sobě blízko. V obou žijí pohádkové bytosti a dějí se zázraky…“ Úvodními slovy komentáře dokumentárního snímku z Kraje Praděda a krále Ječmínka se divák stává účastníkem výpravy za krásami přírody Olomouckého kraje. Jak je patrno již z názvu tvůrci filmu nabízejí jiný pohled do rostlinné a živočišné říše olomouckého regionu, než bývá obvyklé. Rozhodli se upoutat obrazovým sdělením, náladou i záhadou, která je vždy v přírodě více nebo méně obsažena. Pohádkové postavy Praděda (Jesenicko) a krále Ječmínka (Haná) divákovi umožní zapomenout na přírodu jako výčet encyklopedických pojmů, a nabídne mu možnost vnímat ji jako místo zázraků života v přírodě, které, na rozdíl od těch pohádkových, jsou skutečné. Kontrast horských oblastí s nížinami a rovinatou Hanou, symbióza živé i neživé přírody, záznamy krajinných celků, nálad ročních období i detailů mikrosvěta většinou unikajícího naší pozornosti a konečně i přírodní prehistorie, již zde představují kupř. pohybující se kameny na Břidličné, ledovcová krajina v Rychlebských horách, horský prales pod Keprníkem, lužní lesy v Litovelském Pomoraví, nejhlubší zatopená propast na světe či jeskyně Javoříčského krasu, to vše nabývá rozměru obrazové symfonie, která nepoučuje, ale je výzvou k návštěvě. A také úvaze, jak můžeme my sami pomoci přírodě, aby si uchovala pohádkové kouzlo i pro příští generace.

Napište nám