Činorodý muž bez klasického vzdělání, který se přesto stal vzorem renesančního člověka. Jaká byla jeho cesta?
Leonardo Da Vinci, muž v pohybu

Da Vinci rozšířil své základní vědomosti na všechny oblasti inženýrských služeb, jak vojenského, tak civilního rázu, od konstruování strojů na výrobu látek a plátna pro účely kartografie, až po vodohospodářská zařízení. Svým bezvýhradným hledáním absolutna dal vzniknout pojmu člověka univerzálního, a následujícím generacím zanechal neocenitelná mistrovská díla. Samotné malby však nedokážou podat v plné šíři svědectví o jeho díle. Po celý život si zaznamenával své úvahy a studie a neustále – s úžasnou přesností – kreslil. Až do našich dnů se dochovaly tisíce listů, což ale představuje pouze část, dost možná ani ne polovinu všech Leonardových poznámek, myšlenek a skic. Byl jedním z prvních umělců, kteří objevili potenciální výrazovou sílu, jež se může skrývat v nedokončenosti. Řadí se k oněm velkým objevitelům toho, čemu se říká „non finito“. Je mu dnes připisováno na patnáct obrazů, často nedokončených. A přesto je jeho umění oslavováno na celém světě.

Napište nám