Dokudrama o příčinách i následcích jedné z největších rytířských bitev všech dob svedené roku 1278.
Bitva na Moravském poli

Výpravný koprodukční projekt zkoumá na mnoha různých úrovních jednu z největších rytířských bitev všech dob – slavnou bitvu na Moravském poli. Ta vedle konce Přemysla Otakara II. a jeho nadějí, že vybuduje své „Regnum Ottocarianum“ sahající od Baltu po Jaderské moře a zároveň ovládne Svatou říši římskou, vedla i k vzestupu Habsburků a ovlivnila tak rozložení moci v Evropě na dalších více než šest set let.

Mezinárodní herecké obsazení umožnilo v inscenovaných pasážích věrohodně ztvárnit střet osobností, jejichž povahy v celém konfliktu hrály zásadní roli – hrdého a dravého Přemysla Otakara II. (David Prachař) a Rudolfa I. Habsburského (Max Moor), jehož hluboká víra, skromnost, ale i pragmatismus a neústupnost jakoby předznamenaly rysy Habsburské vlády na příští staletí. Výpravný re-enactment zobrazí atraktivním způsobem průběh bitvy, ale zároveň popíše rytířský způsob boje i např. jeho rizika tváří v tvář lučištníkům z východních stepí bojujících na straně Rudolfa. Odborníci na historický šerm pak v tomto ohledu půjdou ještě dál, vedle boje samotného popíšou i logistiku a principy vedení válečného tažení té doby. Film tak divákovi poskytne kompletní průřez anatomií středověké bitvy, k čemuž je zde využita i animace.

Napište nám