Příběh vodácké expedice spojené s pobytem v prostředí neobvyklé, drsné a netušené krásy Kanady a Aljašky.

V závěru léta 2019 se malá česko-kanadská expedice pokusila o sjezd obtížně dosažitelné ledovcové řeky Alsek na území Kanady a Aljašky. Záměrem filmu je odvyprávět příběh této vodácké expedice, spojené s pohybem v prostředí neobvyklé a drsné krásy. Ukázat divákům obrazy míst, do kterých se mohou dostat jen velmi těžko, a pomoci pochopit motivaci lidí, kteří si bez podobných akcí nedovedou svůj život představit. Jejich motivací není touha po ocenění ani po výkonu, ale konfrontace sama sebe v extrémně nepříznivém a náročném prostředí.

Mimo vlastního sjezdu řeky byla pro členy expedice důležitá i čistota stylu, tzn. dostat se všude vlastní silou, kombinací pěšího pochodu s plavbou po menších přítocích, s přenáškami lodí i zavazadel. Všichni účastníci expedice se potom shodli, že celý podnik byl nejobtížnější a nejdobrodružnější ze všech akcí, které kdy absolvovali.

Režisér Ladislav Moulis natočil pro ČT několik filmů, jejichž tématem byl právě pobyt a činnost člověka v neobvyklých a náročných podmínkách (např. Návraty do bílé samoty, Hráč bez limitu, V rytmu řeky, Go, K Pacifiku přes Coat Mountains).

Tento otevřený cyklus je tedy právě teď doplněn o další zajímavý snímek.

Napište nám