Objevování malebného ostrova u břehů stejnojmenné země. Francouzský dokument

Mosambik je mimo afrického státu i pozoruhodný ostrůvek ležící blízko jeho břehů. Dokonce je s pevninou spojen mostem. Ostrůvek je ve zdejším regionu zvláštností, byl totiž více než dvě stě let hlavním městem země. Žilo na něm několik národů, z nichž každý měl své vlastní tradice a své zvyky. Proto může tři kilometry dlouhý a pět set metrů široký kousek země nabídnout úchvatný pohled do historie. Díky tomu se ostrov stal součástí kulturního dědictví lidstva UNESCO. Ostrov Mosambik ale nehledí jen do minulostí, jeho obyvatelé pracují na tom, aby historie zůstala pro budoucnost.

Napište nám