Historický a společenský kontext ikonické stavby tyčící se nad newyorským přístavem.
Socha Svobody

U vjezdu do newyorského přístavu stojí monumentální dílo francouzského sochaře Augusta Bartholdiho. Socha Svobody vysoká 93 metrů se stala symbolem nejen města New York, ale celých Spojených států. Ve své době nejvyšší socha světa zdravila na přelomu 19. a 20. století lodě s emigranty hledajícími v Americe lepší budoucnost, nyní patří k nejpopulárnějším atrakcím města New York. Socha sama (měří 46 metrů) je darem francouzského lidu Spojeným státům u příležitosti 100. výročí vyhlášení americké nezávislosti. Podstavec (vysoký 47 metrů), vybudovaný za peníze pocházející z všenárodní sbírky v USA, navrhl americký architekt R. M. Hunt. Film se zaměřuje zvláště na období let 1865–1886 a přibližuje události, které poněkud komplikovaný vznik měděného kolosu provázely.

Napište nám