Okolnosti případu poslední oběti čarodějnických procesů na Šumpersku.
Poslední oběť

Snímek pojednává o poslední oběti čarodějnických procesů, kterou byl významný šumperský obchodník a textilák Jindřich Peške.

Cílem dokumentu je seznámit diváky s historií, rozvojem a úpadkem textilního průmyslu na Šumpersku a Jesenicku. Příběh se snaží rozklíčovat tajemství výroby pevné a voděodolné látky zvané Trip, který na Šumpersko přivezl z Nizozemí právě Jindřich Peške. Ten byl jediným vlastníkem patentu, pro který se stal trnem v oku mnoha nepřejících obyvatel z řad měšťanstva a žerotínslých šlechticů.

Příběh v divákovi evokuje hledání odpovědi na některé otázky: Neměly nakonec čarodějnické procesy, ve kterých bylo umučeno téměř celé příbuzenstvo bohatého měšťanského rodu Peške, přece jen více než se ztrátou srdce Alžběty Juliány, souvislost s touhou získat tajný patent na výrobu textilie Trip? Proč upadla v nemilost celá jeho rodina? V neposlední řadě se příběh pokouší rozkrýt souvislosti a vazby mezi bohatým měšťanstvem, jeho služebnictvem, žerotínskými šlechtici a biskupskou vyšetřovací komisí v čele s Jindřichem Františkem Bobligem. Autoři dokumentu rámují jeho děj úryvky ze zapomenuté a nikdy neprovedené divadelní hry, kterou napsal pro šumperské divadlo Jan Kaplický, spisovatel a autor románu Kladivo na čarodějnice. Snímkem provází opět Miroslav Táborský.

Napište nám