Masové vysídlení původního německého obyvatelstva z Československa v letech 1945 až 1948 zůstává nadále jedním z neuralgických bodů česko-německých vztahů a také českého výkladu vlastní historie. Koprodukční projekt České televize, německé MDR, rakouské ORF a německo-francouzské stanice Arte představuje naplněnou příležitost nechat společně promluvit svědky odsunu z obou stran dnešní hranice a navštívit s nimi místa, kde se tehdejší události odehrály.

Východiskem dvoudílného dokumentu Matthiase Schmidta a Víta Poláčka bylo ukázat příběhy jednotlivých účastníků odsunu a jejich osobní stanoviska, ambice přinést skrze tváře a osudy konkrétních lidí empatii, která by dávala naději na co nejobjektivnější vyprávění toho, co se událo. Výběr protagonistů byl za pomoci zapojených organizací Antikomplex a Pamět národa řízen tak, aby vzniklá směsice pamětníků pokrývala širokou škálu různorodých osudů – těch, kteří nechtěli odejít a byli vyhnáni, i těch, kteří odejít chtěli, ale byli donuceni zůstat, Němců, kteří se s Nacisty paktovali, i takových, kteří jim vzdorovali a pykali tak dvojnásobně.

Film vypráví příběhy plné barev, zlomů a obratů, takové, které odrážejí ambivalentnost a mnohostrannost celé historie.