Jaro 2018. Před několika měsíci započaly práce spojené se zabezpečením zkoumané zóny, je to kus Pompejí, který nebyl nikdy prozkoumán, s ulicemi, domy, nejrůznějšími předměty. Pod vrstvami zeminy jsou pravděpodobně i oběti, lidé, kterým se během erupce Vesuvu nepodařilo utéct.

V Pompejích zahynuly tisíce lidí. Všechny zabily jednotlivé fáze výbuchu, jedná se tudíž o jediné místo na světě, kde je možné pozorovat přímo následky vulkanického výbuchu na střed města.

Na základě nových archeologických objevů, včetně nalezených kosterních pozůstatků, si můžeme představit pulsující město na jihu Itálie, kde ani na chvilku nezavládl klid a které kypělo životem.