Symfonický žalm podle biblické předlohy na mimořádném koncertu k 85. výročí založení Pražského filharmonického sboru z Dvořákovy síně pražského Rudolfina.

Pražský filharmonický sbor (PFS) se řadí mezi přední evropská pěvecká profesionální tělesa. Byl založen v roce 1935 a v jeho čele se vystřídali nejvýznamnější čeští sbormistři (mj. Jan Kühn, Josef Veselka, Pavel Kühn). Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Lukáš Vasilek. Pod jeho uměleckým vedením si sbor vybudoval pozici vysoce oceňovaného partnera světových orchestrů. To dokládá i budoucí spolupráce s Berlínskou filharmonií a jejím novým šéfdirigentem Kirillem Petrenkem, účast na Velikonočním festivalu v Salcburku s Christianem Thielemannem, koncert na Beethoven Fest Bonn s Vladimirem Fedoseyevem či spolupráce s dirigenty Zubinem Mehtou, Alanem Gilbertem, Sirem Johnem Eliotem Gardinerem, Fabiem Luisim či Marissem Jansonsem. Sbor v budoucnu zavítá mj. do Hongkongu, Moskvy, Bonnu, Hamburku, New Yorku a opakovaně vystoupí na festivalech v Baden-Badenu nebo Bregenzu. V příští sezoně budou také vydány celkem tři nahrávky pro společnost DECCA, na kterých se Pražský filharmonický sbor podílel. Za hlavního domácího partnera považuje Pražský filharmonický sbor i nadále Českou filharmonii v čele s jejím šéfdirigentem Semjonem Byčkovem, ale neopomíjí ani spolupráci s dalšími českými orchestry.

U příležitosti oslav 85. výročí vzniku si sbor ke spolupráci na provedení oratoria Král David Arthura Honeggera pozval výjimečné orchestrální těleso, které od roku 2013 formoval britský dirigent Jan Latham-Koenig, a to Vlámský symfonický orchestr. Pražský filharmonický sbor nahrál toto dílo spolu s Českou filharmonií pod taktovkou velkého propagátora Honeggera u nás, francouzského dirigenta Serge Bauda, již v roce 1987. Toto dílo je tedy s historií PFS úzce spjato, a tak bylo snadnou volbou pro koncert, na němž se jeho 85. sezona oslaví.

Napište nám