Putování po kraji úchvatných paláců, mughalských chrámů a barvitých svátků. Francouzský dokument

Severní Indie – země paláců a mahárádžů, mughalských chrámů, barvitých svátků a památníku Tádž Mahal. Ale také země megalopolí, vytvářejících nepopsatelnou směsici. Množství etnik, několik tisíciletí historie a početná náboženství, to vše je Indie skrývající oslnivé bohatství a velkou kulturní různorodost. Náboženství splývají, prolínají se a na křižovatce cest nabízejí některé ze svých nejtřpytivějších klenotů. A právě tato neuvěřitelná směsice a bohatství barev, kterými hýří památky, města, a dokonce i turbany mužů a sárí žen vytváří nezaměnitelnou krásu této země.

Napište nám