Jak vznikaly a zanikaly mocné říše? Americký dokudramatický cyklus

Pořad bylo možné přehrát do 9. 10. 2021
Video není k dispozici

Moc a zářná sláva Římské říše se zdály být bezmezné. Až najednou nebyla. Římský systém dokázal vytvořit nejlepší armádu na světě a sjednotit celé středomoří. Když pomyslíme na Římskou říši i komplexnost systému, který nakonec selhal, je to děsivá představa. Vandalové, příslušníci barbarského kmene, jenž na oslabené impérium v roce 455 našeho letopočtu neváhal zaútočit, žili v Římské říši již dlouho předtím, než dorazili k bránám Říma. Uměli zřejmě latinsky, sloužili v armádách po boku římských vojáků jako žoldnéři, a s Římskou říší rovněž obchodovali. Po pádu Říma se Evropa rozdrobí a zůstane dlouho roztříštěná. Kolem roku tisíc našeho letopočtu se v mnoha evropských společenstvích, která předtím napadli, usazují severští Vikingové. Jejich obchodní síť se táhla i střední a východní Arábií, kde za arabské zlato směňovali vzácné kožešiny. Právě z arabského obchodního centra Mekky vzešel charizmatický vůdce, prorok Mohammed, a s ním nové náboženství – islám. Na Velikonočním ostrově, v naprostém osamocení, vytvořili Polynésané svou vlastní civilizaci, po níž nám zůstaly záhadné sochy jejich prapředků.

Originální názevMankind: Story of All of Us
Stopáž44 minut
Rok výroby 2016
 )D( ST HD
ŽánrDokument