Lidstvo: Příběh nás všech

Lidstvo: Příběh nás všech

Jak vypadal a jak žil člověk na samém úsvitu lidských dějin? Jak se učil zvládat síly přírody a vytvářet společenství za pomoci čím dál vyspělejších vynálezů a technologií? Máme se svými dávnými předky ještě něco společného? Americký doku-dramatický cyklus