Archeologická kauza, která nebyla nikdy objasněna. Podaří se to po téměř 90 letech?

Má věstonická Venuše vlastní sestru? U příležitosti 60. výročí brněnského studia ČT si znovu pokládáme tuto dosud nezodpovězenou otázku, která na přelomu 20. a 30. let minulého století vedla k jednomu z největších národních archeologických sporů. Soška Venuše – obecně označovaná jako věstonická, nalezená v roce 1925 profesorem Karlem Absolonem v katastru obce Dolní Věstonice, je světoznámým archeologickým artefaktem. V meziválečném období se jí však svou popularitou téměř vyrovnala další ženská soška, která měla pocházet tentokrát ze sousedních Horních Věstonic. Spor o její pravost, který se rozhořel mezi profesorem Karlem Absolonem, který figurku považoval za padělek a tehdejšími zastánci její pravosti, zdaleka přesáhl hranice Československa a vyvolal dokonce několik soudních sporů. Nakonec soška zmizela – pravděpodobně byla prodána do Německa. Relativně nedávno po její existenci začal pátrat docent Karel Valoch, erudovaný archeolog, pamětník a prostřednictvím svého švagra Františka Čupíka zasvěcený účastník někdejšího sporu. V roce 2014 se k němu přidává dokumentarista Karel Špalek, autor řady dokumentů odvysílaných především v cyklech České televize Folklorika, Vzkaz, Rodinné křižovatky. Archeologickou tematikou se zabýval již dříve v dokumentech Malovaná epopej (období Moravské malované keramiky) a Báječní muži moravských Venuší (životní osudy objevitelů pravěkých sošek – J. Palliardi, F. Vildomec a K. Absolon). Do hry se zapojí nečekaná setkání s pamětníky, objevy dávno zapomenutých soudních spisů, pamětí i soukromých korespondencí. Pravdivost zásadních tvrzení obou znesvářených protistran, nalezených v soudních spisech, ověříme i rekonstrukcemi dobových experimentů.

Napište nám