Jak těžce se v průběhu 50 let od svého vzniku prosazoval projekt SOS vesniček, který zachránil mnoho dětí od dospívání v ústavní péči nebo asociálním prostředí původních rodin?

Dokument přináší historiografický přehled, v jaké době a jak SOS vesničky vznikaly, kdo byli jejich zakladatelé a jakými peripetiemi museli projít od počátečního nápadu k přijetí prvních dětí.

Na zásadní momenty vzpomínají hrdinové, kteří byli při tom, od pracovníků, podílejících se na rozvoji, až po děti, které ve vesničkách vyrostly. Jde o milý, inspirativní a obsahově sdělný dokument, který souhrnným způsobem seznamuje diváky se záslužnou aktivitou, která zachránila životy mnoha týraným, osamoceným a zanedbávaným dětem. Dnes jsou z nich většinou úspěšní dospělí lidé, kteří si založili vlastní rodiny a fungují podle toho, co jim bylo vštěpováno v SOS vesničkách, ne podle sociálně závadných stereotypů, které by si bývali přenesli do života z původních rodin. Skrze milé vzpomínání se seznamujeme jak s devadesátiletou „tetou“, která byla u zrodu vesniček, tak s mladou „tetou“, která se na svou misi mezi opuštěnými dětmi teprve chystá. Před kamerou se odvíjí mnoho dojemných situací, mezi nimi i setkání ženy, která v SOS vesničce vyrostla s „tetou“, která jí vychovávala. Kromě těchto tří žen jsou tu zachyceny i odbornice z pražského centra vesniček, které koordinují jejich současnou existenci. Situace s reálnými hrdiny jsou doprovázeny archivními materiály, v nichž vidíme celou řadu situací z počátků budování vesniček, ale také tehdejší politickou atmosféru. Počáteční nadšení politické garnitury nad nápadem, který se nejprve jevil jako pokrokový, zmizelo ve chvíli, kdy se začal režim normalizačně utužovat. Idea malých, systémem špatně kontrolovatelných subjektů, se stala pro socialistický stát nepohodlná. Socialistické vládě se více hodily systémem lehce ovladatelné a kontrolovatelné dětské domovy. Pro tehdejší režim nebyla přijatelná ani nejdůležitější idea zakladatelů vesniček, aby v nich vyrůstaly sebevědomé a systémem nepokřivené osobnosti. Tak je začala politicky omezovat. Bohatý archivní materiál dovede diváka až k porevolučnímu rozkvětu SOS vesniček. Aby bylo v dokumentu plynutí času co nejvíce zdůrazněno, propojili tvůrci jednotlivé události související s rozvojem vesniček s historickými událostmi a umožňují tak lepší orientaci napříč půlstoletím.

Napište nám