1. Adventní koncert České televize

Sdružení občanů Exodus, z.s.
Plzeň, vznik v roce 1992

Provozují čtyři sociální služby – denní, odlehčovací, soc. rehabilitaci a soc. terapeutickou dílnu – a dvě chráněné dílny - keramiku a digitalizaci. Klienti jsou sváženi vozidlem s plošinou, které už je 17 let staré, ještě o rok starší je jediný výtah v budově. Z důvodu zachování provozu soc. služeb, které jen v roce 2018 využilo 196 lidí, je potřeba koupit nové auto a zrenovovat výtah.

2. Adventní koncert České televize

Naděje, z.s.
pobočka Zlín, vznik v roce 1990

Cílem projektu je dát šanci lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám žít spolu v domácím prostředí a to umožňuje denní stacionář. Chtějí vytvořit nový denní stacionář – a uspokojit tak poptávku klientů. Dále potřebují zajistit bezpečnou přepravu klientů do stacionáře i zpět a šířit osvětu o nemoci, veřejně informovat o možnostech pomoci.

3. Adventní koncert České televize

Kaleidoskop – centrum trapie a vzdělávání, z.ú.
Praha, vznik v roce 2005

Poskytují pomoc lidem s poruchou osobnosti, jsou jedinou službou svého druhu v ČR. Zakoupili starší budovu v Solenicích, kde poskytují klientům péči v klidném a bezpečném prostředí. Budova by ale potřebovala renovovat, střecha a elektroinstalace je ve velmi špatném stavu.

4. Adventní koncert České televize

Jdeme Autistům Naproti, z.s.
Olomouc, vznik v roce 2006

Poskytují poradenství, ranou péči a sociální rehabilitaci pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Současné pronajaté prostory již nevyhovují z kapacitních důvodů. Aby mohli poskytovat služby sociální rehabilitace, potřebují získat nové prostory v rámci komunitního centra. Cílem je získat finanční zdroje pro rozsáhlou přestavbu stávající nemovitosti.