Duchovní obsah a biblický výklad Velikonoc.

Dokumentární snímek přibližuje vznik dodnes udržovaných velikonočních tradic na základě událostí popsaných v Bibli. Prostřednictvím biblických vyobrazení vypráví o Mojžíši a obětování beránka k ochraně Izraelitů před desátou egyptskou ranou a především o cestě Ježíše Krista od bran Jeruzaléma, za nimiž je vítán jako Mesiáš, přes utrpení na Golgotě až po zázrak vzkříšení, jenž dal Velikonocům význam nejdůležitějšího křesťanského svátku.

Napište nám