Přirozená pestrost lesních společenstev je krásná na pohled, ale hlavně zdravá. Nová řada úspěšného koprodukčního cyklu. Režie P. Krejčí

Lesy porůstají zhruba třetinu naší krajiny, ale lesy přirozené a přírodě blízké z toho zaujímají jen nepatrnou část. Většinu našich lesů představují smrkové monokultury, které však do naší krajiny nepatří. Odmítá-li to pochopit lesník, přichází ke slovu kůrovec. V současné době se v důsledku největší kůrovcové kalamity v historii českého lesnictví dramaticky mění vzhled i rozloha našich lesů. Nemusí to ovšem být pouhý zmar, naopak – můžeme získat mnohem více, než ztratit – pokud se poučíme ze svých chyb. Navštívíme proto oblasti, které sice nepožívají výhod státní ochrany přírody, ale přesto na nich rostou zdravé a přírodně cenné lesy. Patří k nim některé části Javorníků a Beskyd, hluboké lesy Svratecka a především nevelké, ale jedinečné pohoří – moravské Chřiby.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD
ŽánrDokument