Trailer

Trailer

Potřetí a naposledy vstupujeme do krajiny našeho domova, abychom uviděli, že je svojí pestrostí „nekonečná“.

V první sérii jsme na konkrétních lokalitách představili osm nejvýraznějších typů naší krajiny – od luhů až k horám, a poznali mnohé z našich nejvzácnějších rostlin.

Ve druhé sérii jsme tytéž typy krajiny rozvedli do detailů a představili mnoho volně žijících živočichů naší přírody.

Třetí série zpětně všechny tyto typy krajin pojmenovává a dopovídá jejich příběh na příkladech mnoha desítek dalších lokalit po celé republice. Z rostlin a živočichů nás tentokrát zajímají ty běžnější, ale o to typičtější druhy. Prim však stále hraje krajina samotná.

Závěrečná řada nejúspěšnějšího českého dokumentárního cyklu je zaměřená na krajinu, kterou často vnímáme jako všední. V některých dílech je sice stále věnován prostor velkoplošným chráněným územím, ale většinou navštívíme místa, která jsou rozlohou mnohem menší – všelijaké přírodní památky, rezervace i běžnou krajinu.

Dvanáct nových dílů doplňuje osmnáct dílů z předchozích sérií do rovné třicítky, čímž se celý projekt uzavírá. Vzniklo tak doposud nejucelenější a nejrozsáhlejší audiovizuální dílo, zaměřené výhradně na českou a moravskou krajinu.