Vzestup civilizace

Kam až sahají kořeny naší společnosti? Dokudramatický cyklus o starověkých předchůdcích moderní civilizace.