Nejkrásnější operní melodie salcburského génia, od jehož úmrtí včera uplynulo 230 let, přednáší světově proslulý peruánský tenorista. V mnichovském rokokovém divadle Cuvilliés spoluúčinkuje Orchestra La Scintilla pod taktovkou Riccarda Minasiho. Televizní režie Hans Hadulla

Peruánský tenorista Juan Diego Flórez, který se ve své pěvecké kariéře zaměřil téměř výlučně na mistrovská díla belcantového repertoáru z tvůrčí dílny Rossiniho, Donizettiho a Belliniho, je oceňován na celém světě pro svou krásu hlasu a emocionální sílu svých vystoupení. Od svých nejranějších studií na konzervatoři v Limě do současnosti zpívá Flórez také Mozartovy árie, ačkoliv nikdy neprovedl žádnou mistrovu operu komplexně na jevišti. „Nikdy mi to nevyšlo“ přiznává pěvec. „Popravdě řečeno byla to vždy má touha a teď nastal konečně ten pravý okamžik, abych zazpíval Mozarta na mnichovské rokokové scéně“.

Mnozí zpěváci se obávají vysoké kvality Mozartovy hudby, kterou sice oceňují, ale zároveň z ní mají strach. Spočívá to v její průzračné čistotě a zřetelnosti. Často vyznívá jednoduše, ale přitom je ďábelsky obtížná.

„Mozartova hudba nemá mnoho vysokých not a složitých koloratur. Místo toho nás očaruje svou jednoduchou linií. Proto frázování je zásadní záležitostí, kterou Mozart vyžaduje“, tvrdí Flórez a dodává: „Musí tam být opravdovost výrazu. Konečně cítím, že jsem schopen zprostředkovat tuto expresivitu, jednoduchost, univerzálnost a mozartovské kouzlo“. Na koncertu mj. uslyšíte árie Ferranda z Cosi fan tutte, Dona Ottavia z Dona Giovanniho, Belmonteho z Únosu ze serailu, Tita a Idomenea.

Aby prokázal fascinující stránku své pěvecké osobitosti, zahrnul Flórez do svého programu nejoblíbenější Mozartovy árie, které působivě provádí orchestr La Scintilla, soubor známý svou poučenou historickou interpretací, za řízení Ricarda Minasiho. Dlouho očekávaný Flórezův mozartovský recitál se odehrává v nejkrásnějším bavorském rokokovém divadle Cuvilliés v Mnichově. To je pojmenováno po svém architektovi Françoisi Cuvilliési starším a představuje úchvatný scénický prostor dvorního divadla kurfiřta Maximiliana Josepha III. Bylo postaveno v letech 1751–1755 jako nový vladařův operní dům.

Není bez zajímavosti, že když šestiletý Mozart navštívil se svou sestrou Nannerl Mnichov, dávali zde jeden ze svých prvních koncertů za přítomnosti Maximiliana Josepha III. Později zde bylo inscenováno mnoho nádherných operních produkcí, včetně světových premiér Mozartových oper La finta giardiniera (Zahradnická lest, 1775) a Idomeneo v roce 1781.

Napište nám