Příběh rakouského vynálezce Viktora Kaplana a jeho bojů o patent vodní turbíny.
Režie: Vladimír Kelbl. Scénář: Josef Souchop. Hrají: Ivo Kubečka, Zdeněk Černín, Ivana Valešová, Oldřich Navrátil a další.

Prof. ing. Viktor Kaplan (1876 – 1934) byl rakouský rodák, ale byl velmi hrdý na své československé státní občanství. Narodil se a je pochován v Rakousku, ale celé své dílo uskutečnil v Brně, kde působil od roku 1906 až do roku 1931 jako profesor pro stavbu vodních turbín na Německé vysoké škole technické. Zde také po mnoha a mnoha pokusech zrealizoval svůj objevný vynález vodní rychloběžné turbíny. Televizní inscenace se soustřeďuje nejen na Kaplanovo bádání a na dramatické soudní spory o uznání patentu, které následovaly po zveřejnění vynálezu, ale také na spolupráci a celoživotní přátelství s ing. Jaroslavem Slavíkem. Výrobcem turbín se stala brněnská slévárna a ocelárna Ignác Storek, která vynálezce již od počátku jeho výzkumů vydatně podporovala. O novou turbínu byl pak velký zájem a firma měla co dělat, aby zdolala příval objednávek. První Kaplanova turbína byla postavena 1960 před Technickým muzeem ve Vídni jako technická památka světového významu.

Režie: Vladimír Kelbl. Scénář: Josef Souchop. Hrají: Ivo Kubečka, Zdeněk Černín, Ivana Valešová, Oldřich Navrátil a další.

Napište nám