Otakar Brousek poznává tradici i současnost českého zemědělství, které se opírá o zkušenosti našich předků, ale používá ty nejmodernější technologie.