Recitál skupiny Žalman a spol.

Bylo to v době, kdy Česká televize vysílala dva cykly pořadů, které vyrábělo její brněnské studio a které se programově věnovaly folkové muzice a s ní spřízněným hudebním žánrům.

Tím prvním z těchto cyklů byl magazín Aport, který se snažil - v duchu svého názvu; vznikl přesmyčkou ze jména legendárního festivalu "Porta" - mapovat dění v dané oblasti tak říkajíc povšechně, zatímco druhý z nich - pracovně se mu říkalo "Recitál" se věnoval vždy jedné z konkrétních osobností či kapel.

Tehdy se brněnský televizní štáb vypravil do malebné oblasti kolem Horní Bystřice, do kraje, kterému se nepřesně říká Česká Kanada. Vypravil se sem proto, aby tu nedaleko od zříceniny hradu Landštejna, v kraji mezi rybníky a tehdy polozapomenutými vesničkami, v krajině, kterou protíná jedna z našich nejznámějších úzkokolejných železnic natočil recitál jedné z největších osobností naší folkové muziky - českobudějovického rodáka Pavla Lohonky Žalmana.

Je to bezmála patnáct let, kdy vznikl pořad, jehož název je parafrází jednoho ze Žalmanových hitů. Recitál, který nejen pamětníkům připomene jedno z nejslavnějších složení Lohonkovy doprovodné kapely Spol. Pořad, který se jmenuje Pocestný do sedmého nebe.

Napište nám