Houslové gala

Koncert k 60. výročí Kocianovy houslové soutěže.

Kocianova houslová soutěž je bezesporu jedna z nejdůležitějších světových houslových soutěží pro děti do šestnácti let. Když se jako třináctiletý stal Pavel Šporcl jejím laureátem, byl to pro něj zlomový okamžik. Tento úspěch mu přinesl nové příležitosti a otevřel dveře. Od roku 2016 se stal jejím patronem. Sám o tom říká: „Snažím se soutěž prezentovat co nejširší veřejnosti, s odkazem na um nejen Mistra Kociana, ale i dalších úžasných českých houslistů minulosti i současnosti. A to mě dovedlo k myšlence oslovit FOK a mé kolegy houslisty, abychom u příležitosti 60. výročí Kocianovy houslové soutěže společně uspořádali speciální koncert. Ten na jednom pódiu spojí vítěze a laureáty soutěže několika generací. Věřím, že tento večer bude nejen skvělou oslavou houslí a krásné hudby, ale především projevem respektu a úcty k Jaroslavu Kocianovi, jednomu z nejlepších houslistů všech dob.“

Napište nám

Související pořady