Vztah k Václavu Bolemíru Nebeskému učinil z Boženy Němcové úspěšnou spisovatelku. Z citů k romantickému básníkovi čerpala po zbytek života. Spisovatel Stanislav Motl pátrá po tajemstvích výjimečných mileneckých párů v novém cyklu České televize. Režie P. Dražan

S romantickým básníkem a vřelým vlastencem Václavem Bolemírem Nebeským se Božena Němcová seznámila na plese na Žofíně. Byla to láska na první pohled. Mladík mladé ženě imponoval. Když se pak později vraceli ze společného výletu ze Šárky, poslouchala jeho vášnivé vyprávění s takovým nadšením, že se rozhodla stát se také spisovatelkou. Když přišla domů, napsala svou první báseň Ženám českým…

Hlavní hrdinové dílu

Božena Němcová
spisovatelka

Božena Němcová

Boženu Němcovou známe jako autorku povinné četby a součást školních osnov. Její život byl ale nelehký a rozhodně nepřipomínal idylický obrázek z některé z jejích knih. Potýkala se s chudobou a s komplikovaným vztahem k manželovi, často se musela s rodinou stěhovat. Dohady panují jak o jejím datu narození, tak i o tom, kdo byli její skuteční rodiče a jaká byla přesná příčina její předčasné smrti. Přes svůj nelehký osud byla na svou dobu emancipovanou ženou a vlastenkou. Je považována za zakladatelku moderní české prózy. Zařadit ji do literárního směru není lehké, bývá řazena na pomezí romantismu a realismu, ale podle některých kritiků stojí jako autorka mimo všechny škatulky. Napsala množství pohádek a povídek z venkovského prostředí, zajímala se o lidovou slovesnost a její nejznámější dílo Babička bylo přeloženo do mnoha jazyků.


Václav Bolemír Nebeský
básník, publicista, překladatel

Václav Bolemír Nebeský

Václav Bolemír Nebeský byl obrozenecký básník, překladatel a literární historik. Jeho poezie navazovala na Karla Hynka Máchu a byla filozoficky laděná. Nebeský byl sečtělý v oblasti světových literatur, literární teorie a filozofie a je autorem mnoha literárních studií, stejně jako překladů z řecké, římské a španělské literatury. Publikoval hlavně v Časopise Českého musea. V revolučním období roku 1848 se zapojil i do politického dění a krátce byl poslancem Říšského sněmu. Boženu Němcovou potkal v roce 1843 a ovlivnil její literární začátky.


Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument