Cena České televizeKategorie SŠ

Zahrádka na balkoně a Veřejná šatní skříň v ulici Zelenky-Hajského

Komunitní zahrádka v MČ Praha 3 v ulici Zelenky-Hajského je místem přátelských setkání a kromě zahrádky tu funguje také komunitní dílna. Vedoucí komunitní zahrady Marek Sivák ji založil před sedmi lety, když mu bylo pouhých 12 let. Komunitní zahrada je určena pro lidi z okolí, sociálně slabší a lidi bez domova, kteří nemají kam jít.

Porota na projektu ocenila jeho kontinuitu. Původní obětavá iniciativa jednoho člověka dokázala stmelit sousedskou komunitu. Marek Sivák a lidé, kteří se spolu s ním o prostor zahrady starají, do projektu investovali mnoho energie. Myšlenka projektu je lehce přenositelná, a může proto sloužit jako inspirace dalším lidem, kteří by chtěli oživit místo, kde žijí.


Hlasujte pro projekt

Stopáž2 minuty
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument