Tak jako vážná hudba silně ovlivnila podstatu jazzu, byl to naopak jazz, který položil základy rockové a populární hudbě.

Díky bohatému archivu České televize, která mapuje jazzové dění důkladně od samotného počátku, vznikl dvaadvacetidílný cyklus Příběhy českého jazzu.

Rozhovory a komentáře žijících, ale pomalu odcházejících protagonistů jazzové slávy 60. a 70. let minulého století doplňují novou generaci, která se hlásí o slovo právě teď.