Bohoslužba Církve československé husitské k uctění památky mistra Jana Husa z pražské Betlémské kaple.

Při tradiční vzpomínkové bohoslužbě Církve československé husitské bude letos pochopitelně akcentováno především sté výročí vzniku republiky. Jaké byly souvislosti vzniku nového státního útvaru se založením husitské církve na sklonku druhé dekády 20. století, přiblíží děkanka Husitské teologické fakulty UK Kamila Veverková.

Napište nám