Přehled dílů

16
alternative text

Dyjský trojúhelník (16/16)

Z pěti slovenských trojhraničních bodů je tím nejkouzelnějším soutok řek Dyje a Moravy, jemuž se za první republiky říkalo Podyjský roh

alternative text

Hranice v sudě (15/16)

Ve víně je pravda, říkají s oblibou lidé ve všech zemích, kde pěstují víno. Výjimkou nejsou ani vinaři z Moravy a Slovenska

alternative text

Na Baťově kanále (14/16)

Region v okolí slovenské Skalice měl v historii zásadní význam pro formování česko-slovenské vzájemnosti

alternative text

Masarykovo (13/16)

Na česko-slovenském pomezí ožívají pozoruhodné vzpomínky na časy masarykovské republiky

alternative text

U starých Slovanů (12/16)

Hodonínsko a Holíčsko je mikroregion, který je plný kontrastů a historie

alternative text

Karpatské sady (11/16)

Oblast Bílých Karpat má staletou ovocnářskou tradici. Ovoce se rodilo hodně a v každém domě se sušilo, zavařovalo, vařila se povidla a pálila se pálenka

alternative text

Závrší (10/16)

Krajina na česko-slovenském pomezí, kde se potkávají hranice čtyř chráněných krajinných oblastí, je plná příběhů a tajemství, která čekají na své odhalení

alternative text

Tajemné Karpaty (9/16)

Přestože je krajina Bílých Karpat otevřena výhledem do dálek, zůstává tajemná a plná příběhů a historie

alternative text

Portášova varta (8/16)

Dobrovolní strážci hranice hlídali beskydské pomezí před loupeživými Uhry, pašeráky i místními zbojníky a jejich odkaz je tu stále živý

alternative text

Brána do Kysuc (7/16)

Na české straně Karpat leží jeden z nejvzácnějších ekosystémů, turistům nepřístupný a přísně chráněný prales Mionší