Osudy lidí, které poznamenala legendární ostravská ulice

Sběrný dokument režiséra Jaroslava Večeři sleduje v průběhu několika let osudy lidí, kteří žijí a pracují v blízkosti nejpopulárnější ostravské ulice. Vznikal od května roku 2003 do podzimu 2005 a nejde o publicistický pohled, který by usiloval o konfrontaci názorů, případně kritiku či rozbor společenského fenoménu. Snímek v průběhu tří let zaznamenává výpovědi, reakce, názorové proměny i životní peripetie několika mladých lidí, mezi nimiž nechybí podnikatelé vlastnící své podniky na ostravské „ulici zábavy“, barmani, tanečnice, prostitutka, lidé kolem drogového obchodu aj. Stodolní ulice byla v polistopadovém období místem, kde své uplatnění a své publikum nacházel výrazně alternativní přístup k životu, zájmům, volnému času, hudebním, literárním i výtvarným aktivitám. Dnes je tato populární ulice zónou zábavy všeho druhu a v rámci republiky zcela jistě představuje místo s největší koncentrací podniků a klubů, které nabízejí v podstatě cokoliv – každý návštěvník si může vybrat přesně podle svého gusta, ať už jde o gastronomickou nabídku, hudební produkce nebo nároky na estetiku daného místa. Na restaurační služby a ostatní servis se nabalují další aktivity, které se pohybují někdy na hraně zákona, anebo i za ní. Dokument Jaroslava Večeři se ale nestaví do role kritika negativních jevů, nestaví se ani na stranu stoupenců tohoto způsobu života, ani jeho odpůrců. Sdělení, zprostředkované dokumentem, se pohybuje ve dvou rovinách – tvůrci v časové posloupnosti zachycují vývoj jednotlivých příběhů a vedle toho sledují tematicky zacílené oblasti, jako je např. již zmíněný obchod s drogami, prostituce, rub a líc podnikatelských aktivit, vnitřní organizovanost zájmových skupin apod.

Napište nám