Téměř neuvěřitelný životní příběh ženy, která sloužila od čtyřicátých do sedmdesátých let 20. století několika režimům a jejich tajným službám

Pozoruhodný životní příběh agentky, v podstatě úplně obyčejné ženy, odráží kus historie dvacátého století. Marie Tomšů z moravských Vizovic, později Blaschtowitchková a Pekelská, je paradoxní postavou. Přes velké všeobecné nadání, obhajobu základní morálky za druhé světové války, velké osobní zklamání a rozčarování, přeběhla až na stranu dvojího udavačství. Její příběh je osobní tragédií, ale i tragédií času a společnosti. Když si v roce 1944 brala německého občana, státního návladního ve Zlíně, netušila, jak klikatými cestami a k jakým dobrodružným i smutným koncům se bude její osud vyvíjet.

Napište nám