S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za ohnivým nebem nad Rýnem, nejpříkřejšími vinicemi na světě a podnikavými mnichy

Města v Porýní-Falcku svědčí o pohnuté historii. Na mnoha místech se nalézají relikty z doby keltské i římské, ale také dobře zachované skvostné památníky z pozdějších časů. Rozjímavé vinařské osady na Rýně a Mosele, idylické vesnice ve vulkanické oblasti Eifel a města s moderním fluidem jako Mohuč a Worms každoročně přitahují tisíce nadšených návštěvníků. Zvláště oblíbené je údolí řeky Mosely mezi Koblenzem a Trevírem. Romantickou říční krajinu obdivovali už staří Římané a Keltové. Na příkrých svazích nad řekou zasadili první révu. Břidlicové podloží dodává vínům typickou jemnou minerální příchuť.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 P ST
ŽánrDokument