Správa sociálního zabezpečení odmítá vyplácet dávky nemocenského pojištění. Režie M. Rychlíková

Až po zásahu zástupkyně veřejného ochránce práv uznala správa sociálního zabezpečení své pochybení a stěžovatelce zpětně vyplatila nemocenské dávky ve výši téměř čtyřiceti tisíc korun. Poučení z tohoto případu vyplývá jak pro úředníky správy, tak pro občany: správa sociálního zabezpečení musí důkladně prověřovat námitky žadatele o dávku, pokud jsou jeho údaje v rozporu s evidencí úřadu a samotný žadatel musí věnovat náležitou pozornost všem rozhodným skutečnostem a řádně vyplňovat předepsané tiskopisy.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 P ST