Evangelický kostel Glaubenskirche v chudé vídeňské čtvrti Simmering vítá pod vedením Češky Anny Kampl lidi bez rozdílu národnosti, rasy či vyznání. Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

Anna Kampl se narodila v Praze, dětství a dospívání prožila v Nové Pace a teologické univerzitní vzdělání získala na Karlově Univerzitě. Cesta k tomu, aby se stala farářkou v Rakousku, byla hodně složitá. „Je třeba pět let studovat a pak tři roky pracovat v přípravném kurzu jako asistent faráře. Je to ale privilegium dělat tuhle práci, která mě hrozně baví. Je to dar. Velkým těžištěm mého zaměstnání je totiž diakonická práce – práce s lidmi,“ říká Anna, která se stará třeba i o lidi s demencí, jimž připravuje ojedinělé bohoslužby v domově důchodců. Motto simmerinského sboru zní: je jedno, kdo odkud pochází, jak je starý, mladý, jestli je postižený. Anna se zkrátka snaží, aby Glaubenskirche byl otevřeným sborem bez stereotypů a předsudků.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD