Jaroslav, Václav, Vojtěch a Prokop Brožovi na svých soukromých životních poutích i na každoročním společném putování do polských Vambeřic (2017). Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

Čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině, byť v nejrozmanitějších podobách… Jaroslav je proděkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro studium, Vojtěch spirituálem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, Václav převorem Karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří a konečně Prokop sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Pocházejí ze sedmi sourozenců (tři sestry) a jejich profesní budoucnost předurčila už výchova v dětství a dospívání. Rodiče je totiž vedli k tomu, aby byli Bohu k dispozici a dělali to, co po nich chce a k čemu je vede…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD